Linkek

Válogatott ENSZ-honlapok

ENSZ (United Nations): www.un.org

ENSZ-rendszer (United Nations system): www.unsystem.org

Föszervek (Principal Organs)

Gazdasági és Szociális Tanács (Economic and Social Council – ECOSOC): www.un.org/en/ecosoc

Közgyűlés (General Assembly – GA): www.un.org/en/ga

Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice): www.icj-cij.org

Titkárság (Secretariat): www.un.org/en/mainbodies/secretariat

Biztonsági Tanács (Security Council): www.un.org/docs/sc

Gyámsági Tanács (Trusteeship Council): www.un.org/en/mainbodies/trusteeship

Programok és alapok (Programmes and Funds)

Nemzetközi Kereskedelmi Központ (International Trade Center - ITC): www.intracen.org

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR): www.unhcr.org

ENSZ Tőkefejlesztési Alap (United Nations Capital Development Fund - UNCDF): www.uncdf.org

ENSZ Gyermekalapja (United Nations Children's Fund - UNICEF): www.unicef.org

ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference on Trade and (Development - UNCTAD): www.unctad.org

ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme - UNDP): www.undp.org

ENSZ Nemek Közötti Egyenlőséggel és a Nők Felemelkedésével foglalkozó Egysége (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN-Women): www.unwomen.org

ENSZ Környezetvédelmi Programja (United Nations Environment Programme - UNEP): www.unep.org

ENSZ Emberi Települések Központja (United Nations Human Settlements Programme - UN-HABITAT): www.unhabitat.org

ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC): www.unodc.org

ENSZ Népesedési Alapja (United Nations Population Fund - UNFPA): www.unfpa.org

ENSZ Palesztin Menekültek Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala a Közel-Keleten (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA): www.unrwa.org

ENSZ Önkéntesek (United Nations Volunteers - UNV): www.unv.org

Élelmezési Világprogram (World Food Programme - WFP): www.wfp.org

Kutató és oktató intézetek (Research and Training Institutes)

ENSZ Leszerelési Kutató Intézet (United Nations Institute for Disarmament Research - UNIDIR): www.unidir.org

ENSZ Továbbképző és Kutató Intézet (United Nations Institute for Training and Research - UNITAR): www.unitar.org

ENSZ Interregionális Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézet (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI): www.unicri.it

ENSZ Szociális Fejlesztési Kutató Intézet (United Nations Research Institute for Social Development - UNRISD): www.unrisd.org

ENSZ-rendszer Személyzeti Kollégiuma (United Nations System Staff College - UNSSC): www.unssc.org

ENSZ Egyetem (United Nations University - UNU): http://unu.edu

Egyéb egységek (Other Entities)

Közös ENSZ HIV/AIDS Program (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS): www.unaids.org

ENSZ Katasztrófa-megelőzési Nemzetközi Stratégia (United Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR): www.unisdr.org

ENSZ Projekt-támogatási Hivatala (United Nations Office for Project Services - UNOPS): www.unops.org

Alárendelt testületek és funkcionális bizottságok (Subsidiary Bodies and Functional Commissions)

Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Bizottság (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html

Kábítószer Bizottság (Commission on Narcotic Drugs): www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html

Népesedési és Fejlődési Bizottság (Commission on Population and Development): www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm

Fejlődési Tudományos és Technológia Bizottság (Commission on Science and Technology for Development): www.unctad.org/cstd

Szociális Fejlődési Bizottság (Commission on Social Development): www.un.org/esa/socdev/csd/index.html

Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság (Commission on the Status of Women): www.un.org/womenwatch/daw/csw

Fenntartható Fejlődési Bizottság (Commission on Sustainable Development): www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml

Terrorizmus-ellenes Bizottság (Counter-Terrorism Committee - CTC): www.un.org/en/sc/ctc

Leszerelési Bizottság (Disarmament Commission - UNDC): www.un.org/Depts/ddar/discomm/undc

Emberi Jogi Tanács (Human Rights Council - HRC): www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil Nemzetközi Büntetőtörvényszék Ruanda számára (International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR): www.unictr.org

Nemzetközi Büntetőtörvényszék a volt Jugoszlávia számára (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY): www.icty.org

Nemzetközi Jogi Bizottság (International Law Commission - ILC): www.un.org/law/ilc

Békefenntartó műveletek és politikai missziók (Peacekeeping operations and political missions www.un.org/en/peacekeeping

Őshonos Kérdések Állandó Fóruma (Permanent Forum on Indigenous Issues): www.un.org/esa/socdev/unpfii

Statisztikai Bizottság (Statistical Commission): unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm

Erdők ENSZ-fóruma (United Nations Forum on Forests): www.un.org/esa/forests

ENSZ Békeépítési Bizottság (United Nations Peacebuilding Commission): www.un.org/peace/peacebuilding

Regionális bizottságok (Regional Commissions)

Afrikai Gazdasági Bizottság (Economic Commission for Africa - ECA): www.uneca.org

Európai Gazdasági Bizottság (Economic Commission for Europe - ECE): www.unece.org

Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottság (Economic Commission for Latin America and the Caribbean - ECLAC): www.eclac.org

Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottság (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP): www.unescap.org

Nyugat-ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottság (Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWA): www.escwa.un.org

Szakosított intézmények (Specialized Agencies)

ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO): www.fao.org

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization - ICAO): www.icao.int

Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap (International Fund for Agricultural Development - IFAD): www.ifad.org

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization - ILO) www.ilo.org

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (International Maritime Organization - IMO): www.imo.org

Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund - IMF): www.imf.org

Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union - ITU): www.itu.int

ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO): www.unesco.org

ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO): www.unido.org

Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union - UPU): www.upu.int

Világbank-csoport (World Bank Group): www.worldbank.org

Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization - WHO): www.who.int

Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization - WIPO): www.wipo.int

Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization - WMO): www.wmo.ch

Idegenforgalmi Világszervezet (World Tourism Organization - UNWTO): www.unwto.org

Kapcsolódó szervezetek (Related Organizations)

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency - IAEA): www.iaea.org

Vegyi Fegyverek Betiltásának Szervezete (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW): www.opcw.org

Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete Előkészítő Bizottsága (Preparatory Committee for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization - CTBTO): www.ctbto.org

Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization - WTO): www.wto.org

Egyéb ENSZ-hivatalok

ENSZ Bécsi Hivatala (United Nations Office at Vienna - UNOV): www.unvienna.org

ENSZ Bécsi Tájékoztatási Szolgálata (United Nations Information Service Vienna (UNIS) www.unis.unvienna.org

ENSZ Genfi Hivatala (United Nations Office at Geneva - UNOG): www.unog.ch

ENSZ Nairobi Hivatala (United Nations Office at Nairobi - UNON): www.unon.org